The Remains
The Remains
The Remains

The Remains

SİNOPSİS

THE REMAINS is a stream of consciousness progression of a hallucinatory experience of an old man .The old man living his last days in a small hut situated on the isolated riverbank has lost almost all the assets of his life .All he left is his aged skinny figure, an old hut and hazy childhood nostalgia which are also vanishing towards eternity gradually.

The old man slowly paddles an old wooden boat in a mist covered river bank where he is frequently haunted by his childhood nostalgia. His own childhood image traps the old man in a fish net and they play a typical game on the riverbank. The senile old man hallucinates his own old hut vanished in the flame of fire, and his feeble body transformed into a gigantic fish.

KALANLAR, yaşlı bir adamın halüsinasyon deneyiminin bilinç akışıdır. Son günlerini izole nehir kıyısındaki küçük bir kulübede yaşayan yaşlı adam, hayatının neredeyse tüm varlıklarını kaybetmiştir. figür, eski bir kulübe ve yavaş yavaş sonsuzluğa doğru kaybolan puslu çocukluk nostaljisi.

Yaşlı adam, çocukluk nostaljisinin sık sık musallat olduğu sis kaplı bir nehir kıyısında eski bir ahşap tekneyi yavaşça kürek çekiyor. Kendi çocukluk imajı, yaşlı adamı bir balık ağına hapseder ve nehir kıyısında tipik bir oyun oynarlar. Bunak yaşlı adam, kendi eski kulübesinin ateşin alevinde kaybolduğunu ve zayıf bedeninin devasa bir balığa dönüştüğünü hayal eder.

BİYOGRAFİ

Manoj Babu Panta was born on 1 April, 1984. He graduated from Tribhuvan University with the specialization of filmmaking in 2007 AD. He has been teaching cinema at Tribhuvan University for a decade. He has mentored numerous cinema workshops. He is the head of department of screenplay writing and direction faculty at Tribhuwan University(College of Film Studies) since 2012. His film “Where is the Story?”(2008) was screened at numerous film festivals. His second film AVASHESH (THE REMAINS) (2017) is ready for its international venture. As a script consultant, he has initiated to craft many shorts and features that have travelled to the international fraternity representing Nepal. Since 2015, he has guided Bikalpa Cinema Society that aims to create a new movement in cinema culture of Nepal. Currently, he is developing his debut feature SIMI NASA.

Manoj Babu Panta 1 Nisan 1984’te doğdu. Tribhuvan Üniversitesi’nden sinema uzmanlığı ile 2007 yılında mezun oldu. Tribhuvan Üniversitesi’nde on yıldır sinema dersi veriyor. Çok sayıda sinema atölyesine danışmanlık yapmıştır. 2012’den beri Tribhuwan Üniversitesi’nde (College of Film Studies) senaryo yazma ve yönetmenlik bölümü başkanıdır. “Hikaye Nerede?” (2008) filmi birçok film festivalinde gösterildi. İkinci filmi AVASHESH (THE REMAINS) (2017) uluslararası girişimine hazır. Bir senaryo danışmanı olarak, Nepal’i temsil eden uluslararası kardeşliğe seyahat eden birçok kısa film ve uzun metrajlı film hazırlamaya başladı. Nepal sinema kültüründe yeni bir hareket yaratmayı hedefleyen Bikalpa Sinema Topluluğu’na 2015 yılından bu yana rehberlik ediyor. Şu anda, ilk uzun metrajlı filmi SIMI NASA’yı geliştiriyor.

Film Detayları
Künye