Sonsuz
Sonsuz
Sonsuz
Sonsuz

Sonsuz

SİNOPSİS

Çorak ve gizemli bir evrenin merkezinde bir baraka duruyor. Lider, astlarını içeriden denetler,
ancak içlerine bakamazlar. Lider, astlarından biriyle karşılaştıktan sonra, evren üzerindeki
saltanatının parçalanmaya başlamasıyla yüzleşir. Otoritesini yeniden kazanmak için kaba
kuvvet kullanmaya karar verir. Yine de, otorite savaşı onu yerinden etmeye başladı.
At the center of a barren and mysterious universe stands a shed. From within, the Leader
oversees his subordinates, but they cannot look inside. After an encounter with one of his
subordinates, the Leader faces that his reign over the universe begins to crumble. In order to
regain his authority, he decides to use brute force. Nevertheless, the battle of authority has
begun to oust him.
YÖNETMENİN BİYOGRAFİSİ
1986 doğumlu olan Murat, İstanbul Bilgi Üniversitesi Film Bölümü’nden lisans derecesine
sahiptir. Yüksek lisans filmi ve ertesi yıl yaptığı ikinci kısa film, saygın ulusal ve uluslararası
film festivallerinde gösterildi. İngiltere’deki The London Film School’da Senaryo Yazımı
üzerine yüksek lisansını tamamladı. Üçüncü kısa filmi “Sonsuz / Ad Infinitum” (2018) dünya
prömiyerini Ithaca Fantastik 2018’de yaptı ve Bafta Recognized Aesthetica Kısa Film
Festivali 2019 da dahil olmak üzere çok sayıda saygın ulusal ve uluslararası film festivaline
kabul edildi. film hikayeleri. Şu anda kendisine verilen bursla Yeditepe Üniversitesi’nde
Medya Çalışmaları alanında doktora öğrencisi.
Born in 1986, Murat has a Bachelor’s degree in Film from Istanbul Bilgi University. His grad
film and the second short film he made following year were screened at reputable national
and international film festivals. He completed his MA degree in Screenwriting at The London
Film School in UK. His third short film “Sonsuz / Ad Infinitum” (2018) had its world premiere
in Ithaca Fantastik 2018 and has been accepted into numerous reputable national and
international film festivals including Bafta Recognised Aesthetica Short Film Festival 2019.
He has been developing several short and feature film stories. Currently a PhD student in
Media Studies at Yeditepe University with the scholarship he was granted with.

Film Detayları
Künye