Peur Bleue
Peur Bleue

Peur Bleue

SİNOPSİS
Lübnan’ın bir köyündeki bir hastanede gizli bir görev gerçekleşir: organ kaçakçılığı. Hemşire
Lucie, meslektaşı Anwar’ın yardımıyla bu hareketin önünü açmak için çalışıyor. Bir güne
kadar, yeni bir unsur belirir ve Lucie’yi direnmeye zorlar.
At a hospital in a Lebanese village, a secret mission takes place: organ trafficking. Lucie, a
nurse, with the help of her colleague Anwar, works to ease the way for this act. Until one
day, a new element appears and pushes Lucie to hold out.

YÖNETMENİN BİYOGRAFİSİ

Film Detayları
Künye