Nice Very Nice
Nice Very Nice
Nice Very Nice

Nice Very Nice

SİNOPSİS

Didou, 88, who spent his life sublimating the memory of his late wife while decorating and inside and outside the building where he resides, at 23, rue Arbadji (formerly Marengo), the former district of the Kasbah. Algiers, full of mosaics and decorate the walls of his apartment with his photos. Having become a guide in the Kasbah, Didou praises his wife when he speaks of her. On this old building there is a story of his wife. Her love and dedication for her made him creative in decoration. Half-sad, half-nostalgic, he always keeps this illuminated face in front of the tourists as being inhabited and passionate by the notion of beauty from which one can distinguish the lightning in his valiant heart.

Hayatını eski karısının hatırasını yüceltmekle geçiren 88 yaşındaki Didou, 23 yaşında Kasbah’ın eski mahallesi olan rue Arbadji (eski adıyla Marengo) 23 yaşında. Cezayir mozaiklerle dolu ve evinin duvarlarını fotoğraflarıyla süslüyor. Kasbah’ta rehber olan Didou, karısından bahsederken onu övüyor. Bu eski binada karısının bir hikayesi var. Ona olan sevgisi ve bağlılığı onu dekorasyonda yaratıcı kıldı. Yarı hüzünlü, yarı nostaljik, yiğit yüreğindeki şimşeği ayırt edebilen güzellik anlayışının içinde yaşadığı ve tutkulu olduğu için bu ışıklandırılmış yüzü her zaman turistlerin önünde tutar.

BİYOGRAFİ

El kheyer Zidani is a director and producer born in Algeria. He has already Directed and produced several short films: Ma Vie, Amezgun Amaziy, Protest Camp, Nice Very Nice, Humana Participated in numerous international film festivals such as the Arab Film Festival of Rotterdam (2010) and. Cinémed Montpellier 2018 and Vue d´Afrique Montreal 2018 ert International Documentary Film Festival “Aegean Docs” 2014 and 2018 Greece. Luxor African Film Festival 2018. He won several prizes: Jury Prize at the Luxor African Film Festival 2018 “short film competition” Jury Prize at the documentary film festival “Aegean Docs” 2018 and best short documentary at the Festival du short film by Kef, Tunisia 2019 and nominated for the African Movie Academy Awards.

El kheyer Zidani, Cezayir doğumlu bir yönetmen ve yapımcıdır. Halihazırda birkaç kısa film yönetmiş ve yapımcılığını üstlenmiştir: Ma Vie, Amezgun Amaziy, Protest Camp, Nice Very Nice, Humana Rotterdam Arap Film Festivali (2010) ve birçok uluslararası film festivaline katıldı. Cinémed Montpellier 2018 ve Vue d´Afrique Montreal 2018 ert Uluslararası Belgesel Film Festivali “Ege Belgeleri” 2014 ve 2018 Yunanistan. Luksor Afrika Film Festivali 2018. Birkaç ödül kazandı: Luxor Afrika Film Festivali 2018 “kısa film yarışması” Jüri Ödülü Belgesel film festivali “Aegean Docs” 2018’de Jüri Ödülü ve Kef’in Festival du kısa filminde en iyi kısa belgesel, Tunus 2019 ve Afrika Film Akademisi Ödülleri’ne aday gösterildi.

Film Detayları
Künye