Never Mind Diyarbakır
Never Mind Diyarbakır
Never Mind Diyarbakır
Never Mind Diyarbakır
Never Mind Diyarbakır

Never Mind Diyarbakır

SİNOPSİS

Grup Kumlu, Diyarbakır’da bir araya gelen beş arkadaşın yarattığı on yıldan fazla bir süredir var olan bir rock müzik grubudur. Grup Kumlu, baskın müzik anlayışına karşı alternatif bir tarz yaratarak önyargıyı yok etti. Diyarbakır’da Rock müziğini sevdirmeye başlayan grup Kumlu, Burada bir Rock kültürü potansiyeli olduğu gerçeğini ortaya çıkardı ve eğlence mekanlarının yatırımcılarını harekete geçirdi. Bu potansiyeli fark eden yatırımcılar, bu grup sayesinde Diyarbakır’da farklı eğlence mekanları açmaya başladılar.

Grup Kumlu, Diyarbakır’dan hiç ayrılmayarak, hem etnik müziğin gölgesinde farklı tarzları hem de coğrafyasının yetersizliği ile, Diyarbakır’dan hiç ayrılmayarak, bu tarz müzik tarzlarının farklı tarzlarıyla herkes tarafından yapılabileceğini ve dinlenebileceğini göstermeye çalışıyor. 

Group Kumlu is a rock music group that has been existed for more than ten years, created by five friends coming together in Diyarbakır. Group Kumlu destroyed the prejudice by creating an alternative style against to the dominant understanding of music. Group Kumlu, which started to popularize Rock Music in Diyarbakır, has revealed the fact that there is a potential of Rock culture here, and has mobilized the investors of entertainment places. Realizing this potential, investors have started to open different entertainment places in Diyarbakır thanks to this band.

Grup Kumlu struggled to break this prejudice and raise the awareness of Rock music. Members of the group work in different jobs. With their own saving, they have established their first amateur studios in Diyarbakır. In addition to their rock music potential, they began to make their own compositions by realizing their own potential. They cannot record these compositions because of their insufficient studios, and they record their first compositions in professional studios in Istanbul.

By never leaving Diyarbakır, Group Kumlu, both with their different styles in the shadow of ethnic music and inadequacy of their geography, tries to show that this kind of music styles can be made and can be listened by everyone with its different styles, by never leaving Diyarbakır. In this documentary, we tried to examine and show the struggle of Group Kumlu.

YÖNETMENİN BİYOGRAFİSİ

BEKİR ETA

Bekir Eta, 1995’te Van’da doğdu. 2015 yılında Ardahan Üniversitesi tarih bölümüne yerleşti. Buradan bir yıl eğitim aldıktan sonra bölümü bırakıp, 2016 yılında Batman Üniversitesi, Güzel Sanatlar fakültesi Sinema ve Televizyon bölümüne kayıt yaptırdı. Halen Batman Üniversitesi’nde 4. Sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir.

Bekir Eta, was born in Van in 1995. In 2015, he moved to the Department of History at Ardahan University. After studying there for a year, he left the department and registered in 2016 at Batman University, Faculty of Fine Arts, Cinema and Television. He will continue his education as a 4th year student at Batman University.

ADNAN YAŞAR

Adnan YASAR 1991 yılında Batman’da doğdu, Diyarbakır’da yaşıyor. Dicle üniversitesi İlahiyat Fakültesi bölümünü bitirdi. Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon bölümünde 4. Sınıf öğrencisi olarak devam etmekte. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalında ‘Türk Sinemasında Din Olgusu’ konusu üzerinde Yüksek Lisans yaptı.

Born in 1991 in Batman, lives in Diyarbakır. He graduated from Dicle University Faculty of Theology. He is still a 4th grade student at the University of Batman, Faculty of Fine Arts, Department of Cinema and Television. He completed his master’s degree on the subject of “Religion in Turkish Cinema” in Harran University Faculty of Theology Department of Philosophy and Religious Sciences.

Film Detayları
Künye