Lion Verse
Lion Verse

Lion Verse

SİNOPSİS

When we question our youngsters about the Spirit of Lion Rock, they found that they hesitate and they are not able to answer. It is because our youngsters had never experienced the hardest period in Hong Kong before. Hong Kong is now cooling down from her vigorous growth in the past. From the saying of elders that go, the Spirit of Lion Rock is “as you reap, so you sow”. What a sigh to say that the spirit that we are proud of is being forgotten by the time. Coming to this generation, what does the Spirit of Lion Rock truly mean to us?

Yavrularımıza Aslan Kaya’nın Ruhu hakkında sorular sorduğumuzda tereddüt ettiklerini ve cevap veremediklerini gördüler. Çünkü gençlerimiz daha önce hiç Hong Kong’da en zor dönemi yaşamamışlardı. Hong Kong, geçmişteki güçlü büyümesinden dolayı şimdi soğuyor. Yaşlıların deyişine göre, Aslan Kayası’nın Ruhu “biçerken ekiyorsun”. Gurur duyduğumuz ruhun zamanla unutulduğunu söylemek ne güzel. Bu nesle gelince, Lion Rock’ın Ruhu bizim için gerçekten ne ifade ediyor?

BİYOGRAFİ

Hong Kong

Founder of Spicy Banana Creations

Graduated from School of Creative Media, City University of Hong Kong with First Honours Degree in 2011

Major in animation

Working on animation and different visual communications since 2011

Creations of work included various forms across broadcast and multimedia platforms

At the beginning of the career, I was grateful to get involved with the project remake of UNMAKEABLELOVE in 2011. It

was an interactive 3D installation by Sarah Kenderdine and Jerey Shaw which I was working on the realization part.

Recently in 2019, Spicy Banana was invited to exhibit their new works – Nn with a in Fashion Exponential 元素代碼

exhibition in Shenzhen. Moreover, Spicy banana created a short animation “Lionverse” and got the GOLD prize in the 6th

animation support programme – tier 1.

In 2018, , Spicy Banana was pleased to work with China Vanke Co., Ltd., a well-known leading urban and rural develop-

ment and living services provider in China. Our studio created visual contents and projection mapping. What comes

next is that we were pleased to work on the project of Adidas, “Deerupt Adidas X Honour Phone Animation”. I was

responsible for the Deerupt sneaker animation and rendering, as well as the animation director of the project.

In 2017, Spicy Banana worked hand in hand with the Hong Kong Museum of History. Spicy Banana was involved with

two grand exhibitions naming “Miles upon Miles: World Heritage along the silk Road” and “Longevity and Virtues:

Birthday Celebrations of the Qing Emperors and Empress Dowagers”, which was responsible for the design of visual

contents, projections and animations.

Hong Kong

Spicy Banana Creations’ın Kurucusu, Hong Kong

City Üniversitesi Yaratıcı Medya Okulu’ndan 2011’de Birinci Şeref Derecesi ile Mezun Oldu

Animasyonda Binbaşı

2011’den bu yana animasyon ve farklı görsel iletişim

üzerine çalışıyor Çalışma kreasyonları, yayın ve multimedya platformlarında çeşitli formlar içeriyordu

. kariyerin başlangıcında, 2011’de UNMAKEABLELOVE’un yeniden yapılan projesine katıldığım için minnettarım

. Gerçekleştirme kısmında çalıştığım Sarah Kenderdine ve Jerey Shaw’un interaktif bir 3 boyutlu enstalasyonuydu.

Kısa süre önce 2019’da Spicy Banana yeni çalışmalarını sergilemeye davet edildi – Nn with a in Fashion Exponential 元素 代碼

Shenzhen sergisi. Ayrıca, Spicy banana kısa bir animasyon “Lionverse” yarattı ve 6.

animasyon destek programında – kademe 1 – ALTIN ​​ödülünü aldı .

2018’de Spicy Banana, Çin’de tanınmış, önde gelen bir kentsel ve kırsal kalkınma

ve yaşam hizmetleri sağlayıcısı olan China Vanke Co., Ltd. ile çalışmaktan memnuniyet duydu . Stüdyomuz görsel içerikler ve projeksiyon haritası oluşturdu. Ne gelir

Sırada Adidas’ın “Deerupt Adidas X Honor Telefon Animasyonu” projesinde çalışmaktan memnuniyet duyduk. Ben

Deerupt spor ayakkabı animasyon ve render yanı sıra projenin animasyon yönetmeni sorumludur.

2017’de Spicy Banana, Hong Kong Tarih Müzesi ile el ele çalıştı. Spicy Banana, görsel içeriklerin, projeksiyonların ve projeksiyonların tasarımından sorumlu

“Miles upon Miles: World Heritage on the silk Road” ve “Longevity and

Virtues : Birthday Celebrations of Qing Emperors and Empress Dowagers” adlı iki büyük sergiye katıldı.

animasyonlar.

Film Detayları
Künye