Kurbağa Avcıları
Kurbağa Avcıları

Kurbağa Avcıları

SİNOPSİS

Edirne’de Romanların nesilden nesile aktardığı kurbağa avcılığı mesleğini ele alan belgesel film, Roman mahallesinin kültürel yapısı ve estetiğini harmanlayarak, kurbağa avcılığı mesleğinin detaylarını babalar ve oğullar arasındaki yakın ilişki üzerinden inceliyor . Film aynı zamanda avcıların emeğinin karşılığını vermeyen fabrikalara ve kurbağa popülasyonunu her geçen gün azaltan böcek ilaçlarına karşı mücadelelerini anlatıyor.

Dealing with the frog hunting profession that is being passed on from generation to generation by Romani people in Edirne, the documentary film blends the cultural structure and aesthetics of the Romani neighbourhood and examines the details of frog hunting profession through the intimate relationship between fathers and sons. The film also tells hunters’ struggles against the factories which don’t recompense their hard work and the pesticides that lower the population of frogs day by day.

YÖNETMEN BİYOGRAFİSİ

1991 yılında Edirne’de doğdu. İlköğrenimini Edirne’de tamamladı. Lise döneminde SUNY Fredonia, Atlantik Film ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen FilmTurkey projesine katıldı. Bu projeyle “Bahar” adlı bir belgesel yaptı. 2009 yılından bu yana birçok kısa film ve belgesel çekti. 2016 yılında Kültür Bakanlığı destekli Suriyeli göçmenlerle ilgili “Sınır” adlı bir belgesel çekti. 2018 yılında “Kurbağa Avcıları” adlı bir belgesel yaptı. Yaptığı çalışmalarla ulusal ve uluslararası film festivallerinde önemli ödüller kazandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü Ses, Görüntü Yönetmenliği ve Kurgu Ana Sanat Dalından mezun oldu.

He was born in 1991 in Edirne. He completed elementary education in Edirne. In high school period, he joined FilmTurkey project which was supported by SUNY Fredonia, Atlantik Film and United States Department of State. By this project, he made a documentary named “Bahar”. He has been shoot many short films and documentary since 2009. In 2016, he made a documentary named “Border” about Syrians immigrants which was supported by Ministry of Culture. In 2018, he made a documentary named “Frog Hunters”. He won important prizes in national and international film festivals with his works. He graduated from Dokuz Eylul University, Faculty of Fine Arts, Film Design Department, Sound, Cinematography and Editing Art Major.

Film Detayları
Künye