Homecoming (Ritorno a Casa)
Homecoming (Ritorno a Casa)
Homecoming (Ritorno a Casa)
Homecoming (Ritorno a Casa)
Homecoming (Ritorno a Casa)
Homecoming (Ritorno a Casa)

Homecoming Ritorno A Casa

SİNOPSİS
“Canlı ya da ölü … 24 saat içinde size getireceğiz!” bu, düşük bir fiyata İtalya’da cenaze
törenleri düzenleyen belirli bir Milano cenaze ajansının sloganıdır. Orada çalışan Marco, bu
nedenle, ölen kocasını Molise’de küçük bir köye gömmek için yaşlı bir dul kadını getirmek
zorunda kalacak, ancak yerel halkla ilgili sorunlar her şeyi karmaşıklaştıracak.
‘Live or dead … we’ll bring it to you in 24 hours!’ this is the slogan of a particular Milanese
funeral agency, that organizes funerals throughout Italy with a low price. Marco, who works
there, will therefore have to bring an old widow to bury her late husband in a small village in
Molise, but the problems with the local populations will complicate everything.

YÖNETMENİN BİYOGRAFİSİ
Antonio ve Mattia, Milano’daki IED’deki Video Tasarımı eğitim kursu sırasında tanıştılar. Aynı
kökenler ve aynı tutkular, onları sağlam ve yaratıcı bir dostluk ve dostluk yaratmak için
birlikte çalışmaya itecek kadar birleştirir. Stresli durumlarda duygusal gücü konu alan kısa bir
film olan Assieme IMMOBILE’ı yönetiyorlar. Müslüman bir kadının özgürleşmesinin
kısaltması olan BAASIMA sayesinde ilişkilerini artırıyorlar. Antonio kısa LILIUM’u üretir ve
birlikte senaryoyu yazarlar. 2019’da, seçtikleri bir toplulukla birlikte çektikleri kısa bir kara
komedi olan RITORNO A CASA’nın senaryosunu ortaklaşa imzalıyorlar.

Antonio and Mattia met during the Video Design study course at the IED in Milan. The same
origins and the same passions unite them so much as to push them to work together
creating a solid and creative friendship and friendship. They direct Assieme IMMOBILE, a
short film on emotional strength in stressful situations. They increase their relationship
thanks to BAASIMA, short on the emancipation of a Muslim woman. Antonio produces the
short LILIUM, and together they write the screenplay. In 2019 they jointly sign the screenplay
for RITORNO A CASA, a short black comedy that they shoot together with a troupe chosen
by them.

Film Detayları
Künye