Acil Çırak Aranıyor
Acil Çırak Aranıyor
Acil Çırak Aranıyor
Acil Çırak Aranıyor
Acil Çırak Aranıyor

Acil Çırak Aranıyor

SİNOPSİS

Ülkemizde özellikle otomotiv sanayi sitelerinde zanaat geleneğinin sürdürüldüğü alanlarda büyük bir çıraklık sorunu olduğu aşikardır. Çocukların erken yaşta çalıştırılması konusu sektördeki ustalar açısından değerlendirilir. Kimilerine göre çocuk işçiler sömürülürken, kimilerine göre genç yaşta meslek ve sanat öğrenmek gerekiyor. Tüm bu düşüncelerin ışığında, Üstatların kafasındaki bir soru şudur: “Bizden sonra ne olacak?”

It is obvious that there is a big apprenticeship problem in the areas where the tradition of artisanship is being continued, especially in auto industry sites in our country. The issue of working of children at an early age is evaluated from the point of view of the masters in the industry. According to some, child workers are exploited, while for others it is necessary to learn a profession and art at a young age. In the light of all these thoughts, one question in the minds of Masters is: “what will happen after us?”

YÖNETMENİN BİYOGRAFİSİ

1 Temmuz 1995 Afyon doğumlu. Kayseri ve İstanbul’da yaşıyor. Erciyes Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema Bölümü 2018 mezunu. Tanıtım filmi, video klip, belgesel ve kısa film çalışmaları gerçekleştiriyor.

1 Temmuz 1995 Afyon doğumlu. Kayseri ve İstanbul’da yaşıyor. Erciyes Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema Bölümü 2018 mezunu. Tanıtım filmi, video-klip, belgesel ve kısa film çalışmaları yapmaktadır.

Film Detayları
Künye